Välkommen till DN Konferens 

Dagens Nyheter arrangerar konferenser om lokala och regionala utmaningar ur beslutsfattarnas perspektiv. Vi utgår från de frågor som du som politiker eller tjänsteman brottas med i dag, och du hör talare som mött samma problem – och funnit lösningar. 

Ambitionen är att skapa ledande arenor för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Arenor som ger dig effektiv inspiration i ditt arbete. 


Forum infrastruktur

På konferensen "Forum infrastruktur – digitaliseringen river gamla murar" diskuterar vi hur smartare infrastruktur kan skapas samt de hinder som finns för utvecklingen. Ta del av temaspår inom digitaliseringen, kapitalet och hållbarheten. 


DATUM: 14 maj 2019
PLATS: Stockholm Waterfront Congress Center
 

LÄS MER OCH SÄKRA DIN PLATS 

 


Life Science

Life science-industrin står inför ett paradigmskifte där digital teknik ökar möjligheten att rädda liv. Samtidigt möter branschen utmaningar i kompetensförsörjning och svårigheter att attrahera kapital. Det finns en enorm potential att göra Sverige långsiktigt konkurrenskraftigt inom life science. 

DATUM: 29 maj 2019
PLATS: Courtyard by Marriott


LÄS MER OCH SÄKRA DIN PLATS 

Tidigare konferenser


Den säkra staden

Under konferensen ”Den säkra staden” möter du experter som funnit sätt att skapa en tryggare miljö i kommuner och regioner. Du hör bland annat om kommunernas krisberedskap, smarta brottsförebyggande samarbeten, sjukhusens säkerhetsutmaningar – och får en hackers perspektiv på kommunal datasäkerhet. 

DATUM: 12 november 2018
PLATS: Bonnier Conference Center
 

LÄS MER 

 


Kommunernas framtid

”Kommunernas framtid – mer välfärd för pengarna” vänder sig till kommunala beslutsfattare – både politiker och tjänstemän. Hör experter inom ekonomi, integration och digitalisering, och ta del av kunskap med stark potential att förbättra kommunernas framtid.

DATUM: 16 oktober 2018
PLATS: Bonnier Conference Center


LÄS MER 


Kontakt

Johannes Åman
projektledare

+46 70 624 12 92

Liv Ljungqvist
partneransvarig
+46 70 003 34 31