DN
bild

 

Tack till alla som deltog på konferensen Vägen till världens bästa skola


Nationell konferens kring skolans resultatstyrning


#DNbästaskola

Den 16 november samlade Dagens Nyheter de viktigaste beslutsfattarna och experterna för att diskutera hur skolan kan förbättra resultatstyrningen och utnyttja möjligheterna i digitaliseringen. Den svenska grundskolan utgör fundamentet för svensk konkurrenskraft och är avgörande för samhällets utveckling.

Många är eniga om att skolans styrning är ett av de viktigaste utvecklingsområdena för bättre elevresultat i skolan. Samtidigt är morgondagens skola digital och i dagsläget är digitaliseringen av skolan en av Sveriges mest outnyttjade resurser.

Fyll i dina uppgifter på "Intresseanmälan" om du vill vara den som först får redan på när konferensen går av stapeln nästa år och samtidigt få erbjudande om boka tidigt-rabatt.


Program 16 november 2016

09.00Moderator inleder konferensen
09.05Resultatstyrning i skolan sedan 1995 – varför denna konferens nu? Läs mer
Diskussionen tar utgångspunkt i frågeställningarna: Vilka resultat handlar det om? Vad är det egentligen som ska styras? Hur styr vi mot och på vägen till världens bästa skola? Panelsamtal: Johannes Åman, politisk redaktör, Dagens Nyheter, Mats Rosenkvist, grundare, InfoMentor
09.15Våga leda skolanLäs mer
Lina talar om att styra skolan genom att skapa det goda sammanhanget, i stället för att tala om vad andra ska göra. Talare: Lina Axelsson Kihlbom, grundskolechef, Haninge
09.45Vad är skillnaden mellan systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning i skolan?Läs mer
Talare: Bo Sundblad, lektor i pedagogik
10.00Att lära av de bästa - om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektivLäs mer
Talare: Johannes Åman, politisk redaktör, Dagens Nyheter
10.35Förmiddagsfika
11.00Lär barnen att de kan påverka sina hjärnorLäs mer
Barn har en enastående förmåga att påverka sina hjärnor och öka sina studieresultat- om vi ger dem en knuff i rätt riktning. Men räcker motivation? Ny forskning visar på att det också måste till något annat, som kallas "grit". Talare: Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet
11.25På väg mot en forsknings- och utvecklingsavdelning på SjöstadsskolanLäs mer
Lärarna arbetar systematiskt med ett utforskande av undervisningen och elevers lärande. Genom ett vetenskapligt arbetssätt deltar vi i byggandet av professionens kunskapsbas. Talare: Lena Lindblad-Petersen, rektor och Gunilla Pettersson Berggren, förstelärare, Sjöstadens skola
11.55Rektor och huvudmannen i samspelLäs mer
Samspelets betydelse för elevers måluppfyllelse Talare: Peter Högstadius, senior adjunkt, Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet
12.25Data och nyckeltal för skolans styrning hela vägen från åk 1 till 9Läs mer
Vi har betyg och meritvärden från årskurs 6 till 9. Det behövs nyckeltal för att kunna styra hela vägen från årskurs 1. Om hur vi löser det utan en enda reform för skolan. Talare: Mats Rosenkvist, grundare, InfoMentor
12.45WorkshopLäs mer
Hur arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Hur gör ni för att fokusera på kunskapskraven, på bättre undervisning och på varje elev på er skola? En möjlighet att dela med er av egna erfarenheter och best practice – hur gör du i din kommun/skola?
13.05Lunch
14.05Från tyckande till vetandeLäs mer
Vi vet vad som har goda effekter på skolans resultat. Utgår vi ifrån det och mäter vi det vi borde utveckla? Arbetar vi med det vi kan påverka? Vågar vi utmana inarbetade arbetssätt? Vi kommer att delge vårt systematiska kvalitetsarbete - att gå från tyckande till vetande genom resultatstyrning. Talare: Jessica Håkansson, vd, Framtidskompassen
14.35OECD-rapporten – vad sa den egentligen om svensk skola?Läs mer
Talare: Karin Svanborg-Sjövall, vd, Timbro
15.00Skolans digitalisering och Big Data ger helt nya möjligheter för skolans resultatstyrningLäs mer
Vad har redan hänt, vad har det lett till och vad kommer hända de kommande åren? Talare: Jan Hylén, grundare, Education Analytics
15.25Eftermiddagsfika
15.55Bedömning för lärande = resultatstyrning på individnivåLäs mer
Talare: Catharina Luthman, rektor, Kungs Karls Skola, Kungsör
16.15Resultatanalys i skolan Läs mer
Vad är resultatanalys och varför är den så viktig för skolans utveckling? Vad innebär det att leda systematiskt förbättringsarbete och hur kan ett sådatn ledarskap se ut? Talare: Jonas Österberg, planeringsledare avdelning för utbildning av barn och unga, Göteborgs stads stadsledningskontor
Om hur man tänkte och gjorde när man vände skolor i den utsatta stadsdelen Hackney. 
16.45Paneldiskussion - Resultatstyrningen i svensk skola de kommande årenLäs mer
Matz Nilsson, förbundsordförande, Skolledarförbundet, Ulla Hamilton, vd, Friskolornas Riksförbund, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, Lotta Valentin, Enhetschef, Nacka kommun, Utbildningsenheten
17.10Mingel
 

 

Partner 16 november 2016

Huvudpartner

bild

Utställare

bild       

Samarbetspartner

bild

 
Kontakta gärna mig, Daniel Linde, daniel.linde@di.se, när du vill veta mer.

Om oss - kontakt

Innehåll & program

Carin Kylberg
carin.kylberg@dn.se
+46857365016

Partneransvarig

Daniel Linde
daniel.linde@dn.se
+46857365229

Deltagaransvarig

Inna Erngren
inna.erngren@dn.se
+46857365048

Marknad

Jenny Karlsson
jenny.karlsson@dn.se
+46857365227