Välkommen till DN Konferens 

Dagens Nyheter arrangerar konferenser om lokala och regionala utmaningar ur beslutsfattarnas perspektiv. Vi utgår från de frågor som du som politiker eller tjänsteman brottas med i dag, och du hör talare som mött samma problem – och funnit lösningar. 

Ambitionen är att skapa ledande arenor för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Arenor som ger dig effektiv inspiration i ditt arbete. 


Life Science

Life science-industrin står inför ett paradigmskifte där digital teknik ökar möjligheten att rädda liv. Samtidigt möter branschen utmaningar i kompetensförsörjning och svårigheter att attrahera kapital. Det finns en enorm potential att göra Sverige långsiktigt konkurrenskraftigt inom life science. 

DATUM: 29 maj 2019
PLATS: Courtyard by Marriott

LÄS MER OCH SÄKRA DIN PLATS 

 


Den säkra staden

2019 har vi två fokusområden: Vi belyser kamerorna, deras styrkor och svagheter som brottsförebyggande verktyg. Och vi analyserar det som väcker störst oro: det dödliga våldet. Hur förbereder man sin organisation på att den kan bli måltavla för våldsmän? Vad kan polis och lagstiftare göra får att få stopp på skjutningarna och skapa trygghet i alla stadsdelar?

DATUM: 9 oktober 2019
PLATS: Courtyard by Marriott

LÄS MER OCH SÄKRA DIN PLATS 


Forum infrastruktur

På konferensen "Forum infrastruktur – digitaliseringen river gamla murar" diskuterar vi hur smartare infrastruktur kan skapas samt de hinder som finns för utvecklingen. Ta del av temaspår inom digitaliseringen, kapitalet och hållbarheten. 

DATUM: 3 december 2019
PLATS: Stockholm Waterfront Congress Center

LÄS MER OCH SÄKRA DIN PLATS 

 

Tidigare konferenser


Den säkra staden 2018

Under konferensen ”Den säkra staden” möter du experter som funnit sätt att skapa en tryggare miljö i kommuner och regioner. Du hör bland annat om kommunernas krisberedskap, smarta brottsförebyggande samarbeten, sjukhusens säkerhetsutmaningar – och får en hackers perspektiv på kommunal datasäkerhet. 

DATUM: 12 november 2018
PLATS: Bonnier Conference Center
 

LÄS MER 

 


Kommunernas framtid 2018

”Kommunernas framtid – mer välfärd för pengarna” vänder sig till kommunala beslutsfattare – både politiker och tjänstemän. Hör experter inom ekonomi, integration och digitalisering, och ta del av kunskap med stark potential att förbättra kommunernas framtid.

DATUM: 16 oktober 2018
PLATS: Bonnier Conference Center


LÄS MER 


Kontakt

Johannes Åman
projektledare

+46 70 624 12 92

Liv Ljungqvist
partneransvarig
+46 70 003 34 31